BEVORDER
DE DIALOOG

als je belangen wil verbinden en actie wil stimuleren om maatschappelijke dilemma's effectiever en eenvoudiger

op te lossen en nieuw beleid wil bevorderen.

Deel je dilemma, succes of creatieve en ondernemende ideeën.

 

We verhelderen besluitvorming en actie en helpen zo nodig te verbeteren.

 

Met slimmere oplossingen en samenwerking bij maatschappelijke thema's.

 

Met advies voor en door (politieke) beleidsmakers en belanghebbenden. 

 

Naar wens met zichtbaarheid in podcast of video.

 

Zonder winstoogmerk.

 

 

 

Lees ▼ waarom en hoe nieuwe politiek te bevorderen.

BENUT DE
EXPERTISE

van het Toekomstkabinet. We helpen bij het verbinden van partijen en belangen, maken helder wat nodig is voor verandering, co-creatie, innovatie en (nieuw) leiderschap.

 

 

Vertel

Verbind

Versterk

  je dilemma, visie of oplossing

de betrokkenen en belangen

invloed op nieuwe resultaten

DOORBREEK
HET STRAMIEN

om (complexe) problemen op te lossen in bestaand systeem, zeker als gedrag en cultuur uitvoering vertragen en een grotere betrokkenheid

belangrijk is.

STEM MET
ELKAAR AF

de voorwaarden voor een

helder toekomstperspectief en vitale samenwerking. Met constructieve regels, die ruimte geven aan creatieve ideeën en waar talenten

benut worden.

 

2. REGIE OP
DE TOEKOMST 

In deze bijeenkomst creëer je met betrokkenen scenario's voor de ideale situatie en stem je met elkaar af wat dan nodig is om belemmeringen daarvoor om te zetten in kansen, draagvlak en oplossingen met (im-)

materiële meerwaarde.

1. MAKKELIJKE
WAARHEID

In deze sessie onderzoek je met in-/externe partners oorzaken die

veranderingen en werkwijzen tot nu complex maken. Je krijgt inzichten om organiseren en samenwerken te versimpelen en verbeteren. Gekoppeld aan concrete actiestappen.

 

4. ZICHTBARE
PUBLICITEIT

In dit event maken we met partijen rond je thema audio of video-opnames van talkshow of interviews over dilemma's, ambities, belangen en oplossingen. We helpen bij programma, selectie gasten
evt. publiek, presentatie en
gerichte publiciteit.

We stemmen met betrokkenen keuzes af voor:

 

deelname van burger/medewerker, overheid, organisatie e.a. 

 

betrekken van relevante expertise en betrokken publiek. 

 

bespreken van visies, dilemma’s en ideeën voor je thema.

 

verhelderen van nieuwe oplossingen en verminderen van complexiteit. 

 

publiciteit aan resultaten en monitoren van activiteiten.

 

beleidsmakers van gevraagd en ongevraagd van advies te dienen.

 

Bekijk▼ opties, combi mogelijk. Te vertalen naar je eigen actualiteit.

3. SPECIFIEKE
AANDACHT

In één of meer individuele sessies, of naar wens met team, krijg je antwoorden op vragen of ideeën voor je project èn inzichten voor vitale en effectieve uitvoering van oplossingen. Vanuit het principe van de makkelijke waarheid 

(zie optie 1. ▲).