Help mee ervaringen te bundelen en ideeën naar boven te halen!

 

Wij vragen om samen met ons je expertise of kritiek in te zetten 

om de wisselwerking tussen mens en regelgeving te verbeteren en in creatiecellen vitaliteit, vernieuwende oplossingen en slagkracht te versnellen.

 

Daar waar mensen tegen grenzen van het systeem aan lopen (en vice versa), waar goede ideeën onvoldoende worden erkend of andere ideeën en activiteiten nodig zijn, binnen of buiten kaders.

 Creëer

OPLOSSING

Systeem

Innovatie

Deel

We informeren je graag meer op maat over werkwijze en impact.

 

Je kunt ▼ interesse aangeven of een dilemma inbrengen.

 

We stemmen aanpak en mogelijkheden specifieker af op je situatie.

 

We werken zonder winstoogmerk.

 

 

CELDELING

 

Een creatiecel is op zich voldoende om oplossingen in gang te zetten.

Het kan ook zinvol zijn om uitkomsten te delen met anderen voor uitvoering van acties of weer meer oplossingen.

Dan ontstaan een of meer nieuwe creatiecellen, die verbonden zijn met het oorspronkelijke thema.

We faciliteren de nieuwe cellen of ondersteunen de deelnemers naar behoefte.

We bevorderen informatievoorziening tussen die cellen en gewenste publicatie in media en naar beleidsmakers.

CELOPBOUW

 

We verkennen vooraf de situatie van het dilemma.

We vragen enkele betrokkenen rond het thema.

We faciliteren 1 tot 3 bijeenkomsten, afhankelijk van behoeften.

We kijken naar wat idealiter gewenst is, wat al gedaan en nog nodig is.

We vinden nieuwe, creatievere ideeën en vergroten het oplossend vermogen van project of organisatie.

We besteden aandacht aan energie en kwaliteit van samenwerking.

We spreken vervolgacties af en gewenste zichtbaarheid voor verspreiding van ideeën.

WAAROM CREATIECELLEN

 

In een creatiecel ga je verder dan de gangbare werkwijzen en procedures om andere oplossingen te vinden èn in te voeren, op korte of langere termijn, in en out of the box.

Je werkt (met elkaar) aan een dilemma, groot of klein, waar al vaker oplossingen voor zijn bedacht binnen een bekende organisatie- of  maatschappelijke context. Toch loste het probleem zich onvoldoende of slechts tijdelijk op, ondanks goede beloftes en betrokkenheid. Denk bijvoorbeeld aan personeelstekorten, samenwerking tussen overheid, burgers en/of bedrijven, armoede in een wijk, onrust bij transities  e.d. 

Door de vaak goede ideeën of kritiek van betrokkenen te verbinden met onze creatieve expertise in slagvaardige bijeenkomsten, dragen we sneller bij aan betere resultaten en vitalere samenwerking.

Met als uitkomst een duurzame aanpak, die breder in te zetten is voor en door doelgroep en beleidsmakers.

CELIMPACT

 

Het werken in kleine groepjes aan een dilemma, met relevante (ervarings-)  deskundigen, vergroot en versnelt de slagkracht, mede door de bewustwording die facilitering en verbinding al vanzelf tot gevolg hebben.

 Ideeën en oplossingen verspreiden en vermenigvuldigen zich in kortere tijd in de keten van betrokken personen, managers, organisaties en overheid, die met de nieuwe werkwijzen invloed kunnen uitoefenen op transities en welzijn.

Naast de acties, die uit de cellen voortvloeien, ontstaat ook een duurzame

       werkwijze voor kwalitatieve  samen-werking voor verdere participatietrajecten. 

   ▼

Kleine veranderingen kunnen zo grote gevolgen hebben voor steeds meer  mensen, met zicht op adekwaat beleid, context en systeem.