We begeleiden vanuit onze ervaring met leiderschaps- en teamontwikkeling.

We benutten onze expertise in co-creatie en sociale innovatie.

We helpen met presentatie en putten uit onze vele creatieve werkvormen.

We maken, naar wens, gebruik van een professionele audio- en videostudio.

 

Bekijk 20 interviews over inspirerende doorbraken in bedrijven, overheid, zorg en onderwijs

Lees 20 visies en 20 praktijkverhalen van politici, teams en leiders over in- en externe samenwerking, met ruimte voor vernieuwing en talenten. 

Onze visie is dat iedereen een stem en luisterend oor verdient.

 

Waarbij partijen verantwoordelijkheid nemen en focussen op draagvlak, waarden en verbinding.

 

En dat ambities en oplossingen ruimte krijgen voor vernieuwing.

Waarmee

We stimuleren een beweging voor effectieve en inspirerende co-creatie.

 

Waarom

Met wie

Lianne is procesbegeleider van Zin in transitie te Vught en initiatiefneemster, begeleider en presentatrice van het Toekomstkabinet. 

Bert is trainer en medeoprichter van het cultuurpodium de Alkenaer te Alkmaar en gastheer voor het Toekomstkabinet.

Heb je goede ideeën of relevante expertise?

 

En wil je daarmee bijdragen aan onze activiteiten?

 

Neem dan ▼ contact op voor overleg.

.